Kategoria: Uncategorized

NIE MNIEJ ISTOTNE

Nie mniej istotne jest właściwe określenie marki towaru przy sprze­daży samoobsługowej. Jeżeli nie znana nabywcy marka nie ko­jarzy się mu w jakimś stopniu z nazwą towaroznawczą produk­tu, może nie wziąć on tego produktu z półki nawet wtedy, gdy widzi go między innymi towarami spełniającymi identyczne funkcje użytkowe. W tych warunkach konieczna jest odpo­wiednio silna reklama, która okazuje się bardziej skuteczna, je­żeli nabywca jest w stanie skojarzyć markę towaru z samym towarem również i bez odpowiednich bodźców zewnętrznych w postaci reklamy.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!