LICZBA PRACOWNIKÓW

Mógłby on co prawda ograniczyć się do niewielkiej liczby pracowników zajmujących się badaniami, ale jedynie w przypadku, gdyby badania te mógł zlecać odpowied­nim ośrodkom badawczym lub jakiemuś jednemu centralnemu ośrodkowi badań rynkowych i koniunkturalnych; Ponadto kon­takt eksportera bezpośredniego z rynkiem obcym i wynikające z tego.kontaktu wnioski w sprawie zmian jakości towaru wy­twarzanego na eksport mogą być również zrealizowane tylko w określonych warunkach. Często dla tego celu konieczne jest dokonywanie zakupów dodatkowych maszyn lub, materiałów za granicą oraz możliwość regulowania zatrudnienia wyrażająca się • w odpowiednim jego zwiększaniu” w jednym okresie a zmniejszaniu w innym; niejednokrotnie wymagane są dodat­kowe inwestycje w postaci budowy nowych hal fabrycznych itp.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)