PRZEPISY POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW

Przepisy poszczególnych krajów zabrania ją stosowania słomy lub siana jaka opakowania pomocniczego, głównie ze względów sanitarnych oraz możliwości zanie­czyszczenia terenu przy., wyładunku. Beczki stosowane’ przy ‚ przewozie niektórych surowców lub innych towarów masowych w postaci płynnej lub sproszkowanej muszą spełniać odpowied­nie wymogi odnośnie.do odpowiedniej grubości klepki, odpo­wiedniego drzewa itp^Beczki należą często do opakowań zwrot­nych, a; więc po wyładowaniu lub wykorzystaniu zawartości są przesyłane z powrotenrdo nabywcy.Ogólnie biorąc opakowanie towarów masowych jak i niektó­rych towarów konsumpcyjnych  o czym niżej, stosowane w handlu międzynarodowym, powinno odpowiadać zwyczajom przyjętym w danej dziedzinie obrotu.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!