ROZSTRZYGNIĘCIE

Gdy np. przygotowuję i spożywam posiłek, to oczywiście zmierzam do zaspokojenia głodu, lecz także przetwarzam w pewien sposób materię, sposób zaś, w jaki to czynię, „komunikuje” o moich umiejętnościach i gustach kulinarnych, po­ziomie zamożności i stylu życia, a nawet zwyczajach charakterystycznych dla kręgu kulturowego, w którym się obracam. Ponieważ nie wydaje się, aby można było rozstrzygnąć, czy komuniko­wanie należy do czynności wyłącznie symbolicznych, czy też każda czyn­ność ma aspekt symboliczny i może coś komunikować, przeto trzeba szukać innego rozwiązania tej niejasności.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)