W WARUNKACH GOSPODARKI

W wa­runkach gospodarki socjalistycznej .może on być do takiego .eksportu zmuszony w wyniku narzucenia mu przez czynniki zwierzchnie planu produkcji na eksport. Wytwarzając naeksport nie dokonuje sam eksportu, między niego a zagranicznego odbiorcę włącza się jedno ogniwo zbytu na rynku krajowym jest nim eksporter zawodowy, przedsiębiorstwo handlu, zagra­nicznego. Stanowi ono dla producenta pewnego rodzaju filtr,który producent uważa za niekorzystny ; dla siebie w , związku : z/wywozem samego towaru na,rynek obcy, jak i z napływem : informacji z rynku obcego. Filtr; eksportowy wyraża się w for­mie .wymogów technicznych. Eksporter zawodowy dąży do jak najlepszego wywiązania się ze swojego zadania — jego, dobra, wola jest dla nas oczywista.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)