WYNIKAJĄCE RÓŻNICE

Różnice wynikają: po pierwsze z przyrównania, pod względem jakościowym, produktu sprzedawanego przez eksportera bezpośredniego (producenta) lub zawodowego do po­dobnych produktów sprzedawanych przez jego zagranicznych konkurentów —przy czym ocena różnic jakościowych może mieć’charakter zarówno obiektywny,; jak i subiektywny; po drugie z sytuacji konkurencyjnej na rynku światowym i jej , odzwierciedlenia na rynku konkretnego kraju importującego, odnoszącej się do’danej grupy towarowej lub tylko do danego towaru, zarówno w krótkim, jak i długim okresie; po trzecie ze stosowanej przez eksportera polityki cenowej. Zagadnienia te są różne w odniesieniu do różnych grup towarowych i w związku z tym zostaną dokładniej przedstawione niżej.

Cześć, witam Cię na moim blogu. Mam nadzieję, że spodoba Ci się sposób w jaki prowadzę bloga i zostaniesz ze mną na dłużej. Postaram Ci się wytłumaczyć tajniki techniki!